Injekisjon, liming og tetting av betong

Injeksjon er metoden hvor man med trykk presser inn et materiale - i sprekker, støpeskjøter, hulrom i fjell, jord eller konstruksjoner. Man bruker vanligvis betong og pumpeutstyr med et trykk opp til 300 bar. Alt fra svetting til en storflom vil kunne tettes. Metoden har ulike hensikter. Den viktigste er å minske permeabiliteten og/eller øke styrke i objektet. Kjemiske og sementbaserte injeksjons materialer har ulike anvendelser som råder:

Kjemisk injeksjon egner seg til tetting av sprekker/riss i betong hvor ønsket er å hindre inntrengning av fuktighet og/eller monolittirsk liming. Kjemiske materialer pumpes inn hvor sementbaserte materialer ikke trenger inn.

Sementbasert injeksjon egner seg til tetting av hulrom. I fjell og løsmasser hvor man ønsker å oppnå både tetting og stabilisering.

Aktuelle tette problemer er støpeskjøter og riss i:

  • Kjellermurer og vegger
  • Kjellergulv
  • Betongdammer
  • Vannreservoarer
  • kulverter
  • Rør
  • Heissjakter

Vi har utført injeksjon på heissjakter, kjellere, kraftverks installasjoner, høydebassenger og dammer.


Anton Voreks produkt katalog har et bredt utvalg av injeksjons utstyr:

Produkt katalog 2015

Tips en venn om denne hjemmesiden!

Ge Con AS

Ringeriksveien 28
3414 LIERSTRANDA
Tlf: 91 82 60 60
Fax: 32 84 60 62

Avd. Nordnorge
Misværveien 40
8312 Henningsvær
Tlf: 92 01 04 22

Lager Oslo
Caspar Storms vei 21
0664 Oslo

Lager Hønefoss
Hadelandsveien 184
3414 Hønefoss

Konto: 2270 05 78155
Org.nr.NO999 256 775 MVA
Etablert: 1988

Åpningstider:

Ekspedisjon:

Man - fre:
06.30 - 15.00
Lørdag: Stengt

Administrasjon:

Man - Fredag:
08.00 - 16.00
Lørdag: Stengt

Vi er registrert i:

Bygg og Anleggsnæringens Leverandørregister