Forsterking

3_Forsterking.JPG

Eiere og brukere av eldre anleggs- og bygningskonstruksjoner erfarer at eksisterende konstruksjoner ikke tilfredsstiller dagens krav til stabilitet, bærevne og nødvendig slitestyrke. Dette hindrer full utnyttelse av anleggene.

Forsterkingsarbeider kan omfatte følgende:

  • enkle sårreparasjoner, flikk
    gjenvinning av styrke ved monolittisk liming
  • kraftoverføring mellom betong og stål v.h.a. liming (kapasitetsøkning)
  • oppgradering av fundamenter og kranbaner, understøp
  • kapasitetsøkning for dekker/gulv, bruer, gangbaner m.m. ved påstøp av høyverdig mørtellimt til betongen med epoxy
  • søyle/pillar-forsterking enkeltvis eller i system
  • reetablering av betong ved mekaniske og kjemiske skader
  • sikringsarbeider for fjell anlegg ved betongsprøyting
  • forsterking av betong og fjell ved injeksjon

Tips en venn om denne hjemmesiden!

Ge Con AS

Ringeriksveien 28
3414 LIERSTRANDA
Tlf: 91 82 60 60
Fax: 32 84 60 62

Avd. Nordnorge
Misværveien 40
8312 Henningsvær
Tlf: 92 01 04 22

Lager Oslo
Caspar Storms vei 21
0664 Oslo

Lager Hønefoss
Hadelandsveien 184
3414 Hønefoss

Konto: 2270 05 78155
Org.nr.NO999 256 775 MVA
Etablert: 1988

Åpningstider:

Ekspedisjon:

Man - fre:
06.30 - 15.00
Lørdag: Stengt

Administrasjon:

Man - Fredag:
08.00 - 16.00
Lørdag: Stengt

Vi er registrert i:

Bygg og Anleggsnæringens Leverandørregister