Betong rehabilitering utføres i stor grad på den eldre bygningsmassen som nå merker påkjenningene fra kjemisk mekanisk påvirkning. Innstøpt armeringsstål korroderer når fuktighet, klorider eller gasser trenger inn til stålet.Årsaker til nedbrytning av armerte betongkonstruksjoner:

  • For liten overdekning
  • Dårlig arbeidsutførelse
  • Betong med høyt v/c-tall som gir porøs betong
  • Tilgang på fuktighet
  • Luftforurensning

En rekke effektive metoder er i dag tilgjengelige for reparasjon av ulike betongkonstruksjoner.