Ved å bore injeksjonshull i betongdekket, pumper vi inn ekspanderende mørtel til ønsket trykk. Dersom dekket er sterkt nok, vil det heller ikke være noe problem å heve dekket opp igjen til opprinnelig nivå. I samarbeid med grunnborefirma har vi også gjort fjellfundamentering mulig der det kan være fare for ytterligere synkning. Kontakt oss for gratis befaring og få vårt forslag til løsning.