Eiere og brukere av eldre anleggs- og bygningskonstruksjoner erfarer at eksisterende konstruksjoner ikke tilfredsstiller dagens krav til stabilitet, bærevne og nødvendig slitestyrke. Dette hindrer full utnyttelse av anleggene.

Forsterkingsarbeider kan omfatte følgende:

  • enkle sårreparasjoner, flikk gjenvinning av styrke ved monolittisk liming
  • kraftoverføring mellom betong og stål v.h.a. liming (kapasitetsøkning)
  • oppgradering av fundamenter og kranbaner, understøp
  • kapasitetsøkning for dekker/gulv, bruer, gangbaner m.m. ved påstøp av høyverdig mørtellimt til betongen med epoxy
  • søyle/pillar-forsterking enkeltvis eller i system
  • reetablering av betong ved mekaniske og kjemiske skader
  • sikringsarbeider for fjell anlegg ved betongsprøyting
  • forsterking av betong og fjell ved injeksjon