Sprøytebetong er velegnet til sikring av fjell, men har også en serie andre bruksområder innen reparasjon og forsterking. Tørrsprøytemetoden er blitt et nødvendig hjelpemiddel for bygg og anlegg. Sprøytebetongens store fordel er dens fleksibilitet og hurtighet. Betongen kan sprøytes mot ensidig forskaling, fjell eller betongkonstruksjon og kan konstruktivt og visuelt varieres i det uendelige for å dekke de fleste behov.

Reparasjon og forsterking etter tørrsprøytemetoden egner seg spesielt til følgende konstruksjoner:

  • underside bruer og kaier
  • pæler, bruer og kaier
  • dragere
  • kantbjelker
  • karbonatiseringsskader