VR-Støp

Beskrivelse

Hurtigherdende støpemørtel for påstøp av våtromsgulv, varmegulv o.l.

TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold: 2,1 – 2,5 liter vann pr. sekk à 25 kg.
Brukstid: 35 – 40 minutter.
Gangbar: Ca. 4 timer.
Tid før belegning: 6 timer for keramiske fliser og naturstein. 24 timer for tett membran.
Restfuktighet etter 24 timer: < 2 %
Lagring: 12 måneder i uåpnet emballasje på tørt sted.
Verktøy: Støpeverktøy.
Forbruk: 21 kg/m² pr. cm tykkelse.
Emballasje: 25 kg sekk.