Nonset 50

Beskrivelse

Ekspanderende sementbasert spesialmørtel. Benyttes til gysing, montasje, fuging og understøp < 15 mm.

TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold: 100 deler NONSET 50 med 36 – 44 deler vann (36 – 44 %).
Tid før avbinding: 40 minutter.
Kornstørrelse: 0,2 mm.
Trykkfasthet (ca.): 45 N/mm².
Lagring: 12 måneder.
Forbruk (ca.): 1,3 kg pr. liter hulrom som skal fylles.
Emballasje: 25 kg sekk og 1000 kg big-bag.