Nonset 400

Beskrivelse

Ekspanderende sementbasert spesialmørtel. Benyttes til gysing, montasje, fuging og understøp < 150 mm.

TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold: 100 deler NONSET 400 med 12 – 16 deler vann (12 – 16 %).
Tid før avbinding: 40 minutter.
Kornstørrelse: 0 – 4 mm.
Trykkfasthet (ca.): 50 N/mm².
Lagring: 12 måneder.
Forbruk (ca.): 2 kg pr. liter hulrom som skal fylles.
Emballasje: 25 kg sekk, 700 kg big-bag og 1200 kg big-bag.