Nonset 400 FF

Beskrivelse

Ekspanderende sementbasert spesialmørtel. Benyttes til gysing, montasje, fuging og understøp < 150
mm. Frostfri variant av NONSET 400, som kan benyttes i temperatur ned til  -10°C. Blandes med varmt vann.

TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold: 100 deler NONSET 400 FF med 12 – 16 deler vann (12 – 16 %).
Tid før avbinding: 40 minutter.
Kornstørrelse: 0 – 4 mm.
Trykkfasthet (ca.): 30 N/mm².
Lagring: 12 måneder.
Forbruk (ca.): 2 kg pr. liter hulrom som skal fylles.
Emballasje: 25 kg sekk og 1200 kg big-bag.