Nonset 120 FF

Beskrivelse

Ekspanderende sementbasert spesialmørtel. Benyttes til gysing, montasje, fuging og understøp < 50 mm.
Frostfri variant av NONSET 120, som kan benyttes i temperatur ned til -10°C.
Blandes med varmt vann.

TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold: 100 deler NONSET 120 FF med 14 – 18 deler vann (14 – 18 %).
Tid før avbinding: 40 minutter.
Kornstørrelse: 0 – 1 mm.
Trykkfasthet (ca.): 30 N/mm².
Lagring: 12 måneder.
Forbruk (ca.): 1,9 kg pr. liter hulrom som skal fylles.
Emballasje: 25 kg sekk.