Mapetherm AR1 GG

Beskrivelse

Grovkornet en-komponent sementbasert mørtel for liming og pussing av isolasjonsmaterialer og for termiske isolasjonssystemer.
ETA 10/0024
ETA 10/0025

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Pulver.
Farge: Grå.
Påføringstemperatur: Fra +5°C – +35°C.
Blandingsforhold: 21 – 24 % med vann (av vekten).
Rengjøring: Vann.
Lagring: 12 måneder.
Verktøy: Sparkel.
Forbruk:
– 1,35 – 1,55 kg/m² pr. mm tykkelse når benyttet som puss.
– 4,0 – 6,0 kg/m2 når benyttet som lim.
Emballasje: 25 kg sekk og 1200 kg big-bag.