Mapeprimer W

Kategori:

Beskrivelse

To-komponent, vannemulgerbar, løsemiddelfri epoksyprimer. Grunningen kan brukes under både epoksy og polyuretanbaserte belegg. Skal ikke sandavstrøes.

TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold (A:B): 22/78.
Brookfield viskositet: 200 mPa*s.
Densitet på blanding: 1,04 g/cm3.
Farge på blanding: Hvitaktig.
Heft (EN 1542) – 7 dager ved +23°C og 50% RF: >2,5 N/mm².
Konsistens på blanding: Flytende.
Rengjøring: Sprit eller vann.
Påføring: Malerull, svaber eller sprøyte.
Forbruk: Ca. 0,2 kg/m2.
Emballasje: 3 kg og 10 kg sett.