Mapepoxy UV-S

Beskrivelse

To-komponent, løsemiddelfri epoksy for sparkling av betongkonstruksjoner under vann. Benyttes til tetting av sprekker, støpeskjøter, små sår og til tetting av forskalinger, demninger, offshorekonstruksjoner o.l.
Massen hefter godt på vertikale flater uten forskaling.

TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold (A:B): 1:1.
Egenvekt: 1,5 g/cm3.
Tørrstoffinnhold: Ca. 99,9 %.
Farge: Grå.
Brukstid: Ca. 60 minutter (ved +20°C).
Forbruk: Ca. 1,5 kg/m2 pr. mm.
Påføring: For hånd eller med sparkel.
Lagring: 24 måneder frostfritt i uåpnet emballasje.
Emballasje: Sett à 4,0 kg.