Mapefer

Beskrivelse

To-komponent, sementbasert korrosjonshindrende mørtel. Inneholder korrosjonsinhibitor.

TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold: Komp A : Komp B = 3:1.
Brukstid: Ca. 60 minutter.
Minimum tykkelse: 2 mm.
Ventetid mellom strøk: Ca. 2 timer.
Ventetid før påføring av rep. mørtel: 6 – 24 timer.
Lagring: 12 måneder i uåpnet emballasje.
Forbruk: 120 g/m (2 mm tykkelse på et 8 med mer armeringsjern).
Emballasje: 2 kg spann/flaske (A+B).