Mapefer 1K

Beskrivelse

En-komponent, korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armeringsjern.

TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold: 100 deler MAPEFER 1K med 20 til 22 deler vann (1,0-1,1 l vann per 5 kg alu-pack).
Brukstid: Ca. 60 minutter (ved +20ºC).
Minimum tykkelse: 2 mm.
Ventetid mellom strøk: Ca. 2 timer.
Ventetid før påføring av rep. mørtel: 6 – 24 timer.
Lagring: 12 måneder i uåpnet emballasje.
Forbruk: 100 g/m 8 mm armeringsjern (Ø8) og 200 g/m 16 mm armeringsjern (Ø16) ved 2 med mer tykkelse påført.
Emballasje: Esker med 4×5 kg alu-pack.