Finbetong B20

Beskrivelse

Støpemørtel til mindre støpearbeider.

TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold (ca.): 100 deler FINBETONG B20
– 13 – 15 deler vann (13 – 15 %).
Tid før avbinding (ca.): 120 minutter.
Kornstørrelse: 0 – 4 mm.
Trykkfasthet (ca.): 25 N/mm².
Lagring: 12 måneder.
Forbruk (ca.): 2 kg/liter.
Emballasje: 20 kg sekk
1000 kg big-bag