Eco Prim PU 1K

Kategori:

Beskrivelse

En-komponent, løsemiddelfri, polyuretanprimer med svært lave emisjoner av flyktige organiska gasser
(VOC) for klargjøring til avretningsmasse på betonggulv.

TEKNISKE DATA:
Konsistens: Flytende.
Farge: Brun.
Gangbar: Etter 9 – 10 timer.
Belegningsklar: Fra 24 timer og fram til 3 dager etter påføring. Utover det må flaten sandavstrøes når den
er fersk.
Emicode: EC1 R – svært lav emisjon.
Lagring: 12 mnd. – frostfritt.
Påføring: Kost eller rull.
Forbruk: 0,2 – 0,4 kg/m2.
Emballasje: 10 kg spann.