DS

Beskrivelse

Tørrsprøytemørtel med lavt prelltap for reparasjon av betongkonstruksjoner.

TEKNISKE DATA:
Trykkfasthet: Ca. 50 N/mm².
Kornstørrelse: 0 – 4 mm.
Forbruk: Ca. 22 kg/m² pr. cm tykkelse.
Utstyr: Tørrsprøyte.
Lagring: 12 måneder.
Emballasje: Sekk 25 kg og big-bag 1200 kg.