Confix Fin

Beskrivelse

Variant av CONFIX md redusert tilslagsstørrelse for utstøping i tynne sjikt.

TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold (ca.):
100 deler CONFIX FIN – 14 deler vann (13 %).
Tid før avbinding (ca.): 120 minutter.
Kornstørrelse: 0 – 1 mm.
Trykkfasthet (ca.): 48 N/mm².
Lagring: 12 måneder.
Forbruk (ca.): 1,9 kg/liter.
Emballasje: 25 kg sekk.