Til våre leverandører

Ge con, org nr. 999256775, endrer rutiner for mottak av fakturaer.

EHF (elektronisk faktura ):
Vi ønsker fortrinnsvis å motta alle fakturaer elektronisk,
Vår EDI/OVT kode er 9908:999256775

Faktura på E-POST :
Du kan også sende din faktura til oss på e-post H16276@akonto.no

Dersom du ikke har mulighet til å sende faktura elektronisk, kan vi fortsatt motta post til: Ge Con AS v/ Akonto Økonomi AS, Postboks 63, 3502 HØNEFOSS

Har du spørsmål, kontakt oss på tlf 40 00 42 41!
Med vennlig hilsen
Elin Merete Vikeby
Bedriftsrådgiver

Akonto Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Tlf: 951 93 910 / 40 00 42 41


Leveringsbetingelser for utførelse av herdeplastgulv

Våre Priser/tilbud er basert på følgende forutsetninger:

1. Området som skal belegges må være ryddet, rengjort og klart før beleggingen påbegynnes slik at fremdriften kan skje uhindret. Oppdragsgiver skal legge det tilrette for rasjonell fremdrift. Anvist plass for utstyr der adkomst er tilrettelagt uten heftelser for beleggingen. Flatene skal være tørre og ha tilstrekkelig herdetemperatur. Temperaturen skal være stabil i herdetiden. Dersom ikke ovennevnte punkter er ivaretatt av oppdragsgiver, kan Gecon utføre disse selv, som regningsarbeid.

2. Det skal være tilgang til tilstrekkelig med strøm og vann, samt tilstrekkelig arbeidslys, søppelcontainer eller annen anvist plass for avfall.

3. Det skal være ivaretatt alle hensyn til at vi ikke skal kunne skade andre installasjoner ved utførelse av våre arbeider.

4. Som forarbeid beregnes kryssfresing eller sliping, og det er Gecon egne standarder vedr. utførelse som er lagt til grunn for tilbudet, dersom ikke annet er spesielt avtalt. Dersom gulvene har vært utsatt for forurensning som krever ekstra tiltak, skal oppdragsgiver varsle om dette.

5. Prisene er basert på rasjonell fremdrift innenfor ordinær arbeidstid. Dersom oppdraget skal deles medfører dette pristillegg

6. De mengdene som legges til grunn for tilbud er anslåtte mengder dersom ikke annet er oppgitt. Enhetsprisene forutsetter at arbeidsomfanget blir i den størrelsesorden tilbudet angir. Oppmåling foretas når arbeidet er avsluttet. Det er de oppmålte faktiske mengder som gir grunnlag for sluttoppgjøret

7. Fakturering: For arbeid med lengre varighet sendes ukentlig avdragsfakturaer med inntil 90% av utført arbeid

8. Garanti: Før arbeidet igangsettes skal byggherren på forlangende stille bankgaranti eller annen tilsvarende sikkerhet for oppfyllelse av kontraktsforpliktelser

9. Gyldighet: Hvis ikke annet er avtalt gjelder ovennevnte leveringsbetingelser foran NS 8405: 2008
Øvrige betingelser: Mangler: Gecon har rett og plikt til å utbedre mangler innen rimelig tid fra overlevering. Gecon har ikke ansvar for feil eller forsinkelse som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner som kunden er ansvarlig for. Farge og eller glans kan variere noe. Hulkiler eller andre oppkanter er ikke inkludert. Sklisikring legges etter egen standard. Dersom det ønskes annen sklisikring, kan det legges en topp lakk med sand - mot tillegg i pris. Oppstarttidspunkt kan variere noe pga. fremdrift tidligere prosjekt.

Følgende er ikke inkludert:
1. Bortkjøring av søppel
2. Tildekking av gulv/dører/ventilasjonsanlegg etc for å begrense støv og smuss
3. Eventuelle kostnader til reise- og overnatting
4. Nedvasking under- og etter avsluttet arbeid
5. Parkeringsavgifter

Rev. 12. 12. 2010
T.Eggen

Tips en venn om denne hjemmesiden!

Ge Con AS

Ringeriksveien 28
3414 LIERSTRANDA
Tlf: 91 82 60 60
Fax: 32 84 60 62

Avd. Nordnorge
Misværveien 40
8312 Henningsvær
Tlf: 92 01 04 22

Lager Oslo
Caspar Storms vei 21
0664 Oslo

Lager Hønefoss
Hadelandsveien 184
3414 Hønefoss

Konto: 2270 05 78155
Org.nr.NO999 256 775 MVA
Etablert: 1988

Åpningstider:

Ekspedisjon:

Man - fre:
06.30 - 15.00
Lørdag: Stengt

Administrasjon:

Man - Fredag:
08.00 - 16.00
Lørdag: Stengt

Vi er registrert i:

Bygg og Anleggsnæringens Leverandørregister